ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 07:03
ކޭންއާއި ސާނޭ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ކޭންއާއި ސާނޭ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ކޭންގެ ފުރަތަމަ ލަނޑާއެކު ބަޔާންއަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް
 
ބަޔާން މިއުނިކުން ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކުރީ 4-0ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުގައި އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ޖެހި ލަނޑާއެކު ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން ވާޑާ ބްރެމެންގެ މައްޗަށް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އައު ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 4-0ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ކޭން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ބަޔާންގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ލެރޯއި ސާނޭއެވެ. އެޔަށްފަހު، 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ކޭން ވަނީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ސާނޭ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. އަދި އިތުރު ވަގުތުގައި މަތީސް ޓެލް ވަނީ ބަޔާންގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ކޭން ބުނީ އޭނާ ހާސްވެފައި ހުރިނަމަވެސް، ބަޔާންގައި ކުޅެން އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ. ކޭންއަކީ ލެވަންޑޯސްކީގެ ބަދަލުގައި ބަޔާނުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ބްރެމެން އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ލިބުނުނަމަވެސް، ކޭންއާއެކު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަޔާން ވަނީ ލެއިޕްޒިގް އަތުން 3-0ން ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement

މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނީ، ކޭންއާއެކު ބޮޑު ތަފާތަކުން މެޗުތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. އިންގްލެންޑަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމުގައި ނެތްނަމަވެސް، އޭނާ ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ބަޔާންއަށް މި ހޫނު މޫސުމުގައި ސޮއިކުރި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކިމް މިން-ޖޭވެސް ވަނީ ފުރަތަމަ 11ގައި މެޗު ފަށާފައެވެ.

ލީގުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބަޔާން ނިކުންނާނީ އެފްސީ އޮގްސްބާގްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް