ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 21:41
އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އެމްއެކްސް ޑެބިޓް ކާޑުން މިހާރު ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭނީ 250 ޑޮލަރާ ހަމައަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޓެބިޓް ކާޑުތަކުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން މީގެ ކުރިން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވެނީ އެ ބޭންކުން ދޫކުރާ ވިސާއާއި މާސްޓާ ކާޑުގެ ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން އެކަންޏެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ، ދިވެހި ފައިސާގެ އެކައުންޓުތަކާ ގުޅިފައިވާ އެމެކްސް ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން މިހާރު އޮންލައިންކޮށް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެކްސް ޑެބިޓް ކާޑުންވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭނީ 250 ޑޮލަރާ ހަމައަށް ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ ބޭންކުން ޑެބިޓް ކާޑުތަކަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް