އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މާޓިން

އޮސްކާ ހާސިލުކުރި މާޓިން މަރުވެއްޖެ

  • މާޓިން މަރުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި

ކ. މާލެ | 17 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 11:50 | 1,945

މާޓިން - އިމޭޖަސް.އެމްވީ

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފިލްމީތަރި މާޓިން މަރުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ 89 އަހަރުގައެވެ.

މާޓިން މަރުވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލްސްގައި ހޮނިހިރުދުވަހުގައެވެ.

އޭނާ ލޮސް އެންޖަލސްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްކަމަށްވާ ޔޫސީއެލްއޭ މެޑިކަލް ސެންޓަރ ގައި އެޑްމިޓު ކުރުމަށްފަހު މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ މަރުވީކަމަށް މާޓިންގެ މަރާ ބެހޭގޮތުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ މަރުވީ ކޮން ބައްޔެއްވެގެން ކަމެއް އެ ސްޓޭޓުމަންޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

މާޓިން އޭނާގެ ކެރިއަރ ފަށާފައިވަނީ 1950 ވަނަ އަހަގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.

އޭނާއަށް ވަނީ އެކި އެވޯޑްތައްވެސް ލިބިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޮސްކާ އެވޯޑް، އެމީ އެވޯޑް، ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވޯޑް އަދި އެކަޑަމީ އެވޯޑް ހިމެނެއެވެ.

މާޓިން މަރުވިއިރު އޭނާއަށް ަވޏީ ދެ ދަރިން ލިބިފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.