ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 20:41
އިނގިރޭސިވިލާތައް ޗައިނާއިން އިމްޕޯޓުކުރާ އިލެކްޓްރިކް ކާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޖާސޫސު ކުރާނެކަމަށް އިނގިރޭސި މިނިސްޓަރުން އިންޒާރުދެއްވައިފި
އިނގިރޭސިވިލާތައް ޗައިނާއިން އިމްޕޯޓުކުރާ އިލެކްޓްރިކް ކާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޖާސޫސު ކުރާނެކަމަށް އިނގިރޭސި މިނިސްޓަރުން އިންޒާރުދެއްވައިފި
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ-ޔޫކޭ
ޗައިނާއިން އިމްޕޯޓުކުރާ ކާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ޖާސޫސް ކުރާނެ: ޔޫކޭގެ މިނިސްޓަރުން
 
ކާރު ތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ވީޑިއޯ ފުޓޭޖާއީ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިން އަދި ލޮކޭޝަން ޑޭޓާ ހިމެނޭހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް ދަނީ ބުނަމުން
 
ސެކިއުރިޓީ ގިނަ ރިސްކުތަކެއްވެސް މިކަމުގައި ހިމެނޭކަމަށް ދަނީ ބުނަމުން

އިނގިރޭސިވިލާތައް ޗައިނާއިން އިމްޕޯޓުކުރާ އިލެކްޓްރިކް ކާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޖާސޫސު ކުރާނެކަމަށް އިނގިރޭސި މިނިސްޓަރުން އިންޒާރުދެއްވައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ނެޓް ޒީރޯ ޓަރގެޓަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސެލް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ބޭނުކުރުން މަނާކުރުމާއެކު، އެގައުމުގައި ޗައިނާގެ އިލެކްޓްރިކް ކާރުތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ވަނީ އާންމުވާން ފަށައިފައެވެ. މިއާއެކު، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން، އެގައުމުގައި ޖާސޫސު ކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުކަމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ކާރު ތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ވީޑިއޯ ފުޓޭޖާއީ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިން އަދި ލޮކޭޝަން ޑޭޓާ ހިމެނޭހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ގިނަ ރިސްކުތަކެއްވެސް މިކަމުގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކާރުގެ މާކެޓުގެ ބޮޑު ކޮންޓްރޯލެއް ޗައިނާއަށް ދޭކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ ޖާސޫސުކުރާކަމުގެ ބިރަށް، އެގައުމުގެ 5ޖީ ނެޓްވަރކުން ޗައިނާގެ ހުވާއީ ބްރޭންޑް ބޭން ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ކާރެއްގައި ޗައިނާގެ ޓްރެކިން ޑިވައިސެއް ހަރުކޮށްފައިހުއްޓާ ފެނިފައިވާކަމަށް އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް