ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:49
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު
ޒުވާން މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްްދުމަށް މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ކުރިއެރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތު - މިނިސްޓަރު
 
ވެލިދޫ ޖޫނިއާ ކޮލެޖަކީ ސްމާޓް ކްލާސްރޫމާއި އައިސީޓީ ލެބޯޓްރީއެއް ހިމެނޭ
 
ނ. ވެލިދޫގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 9 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް
 
އަތޮޅުތަކަށް މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ފުޅާކޮށް ފެތުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރޭ

ޒުވާން މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްްދުމަށް މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ކުރިއެރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތު ކަމަށް, މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ނ. ވެލިދޫގެ ޖޫނިއާ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

އަތޮޅުތަކަށް މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީން މާނަވީ ގޮތެއްގައި ފުޅާކޮށް ފެތުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ހާސިލްވި އާދަޔާ ޚިލާފު ހަރުފަތެއް ކަމަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށީ މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި ޓިވެޓް ސެންޓަރުތަކާއި ޖޫނިއާ ކޮލެޖްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނު ޒުވާނުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ، މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭކަމަށާއި އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނ. ވެލިދޫގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއްް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މި މަސައްކަތަކީ، 9 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. މި ކޮލެޖުގައި ސްމާޓް ކްލާސްރޫމާއި އައިސީޓީ ލެބޯޓްރީއާއި އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ އޭރިއާއާއި ލައިބްރަރީއާއި އަދި ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއްވެސް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް