ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:37
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ދާންދޫ އަށް ރައީސްގެ ވައުދުތައް
ދާންދޫ އަށް ރައީސްގެ ވައުދު: ގައުމީ ފެންވަރުގެ އެތުލެޓިކްސް ސްޓޭޑިއަމް އަކާއި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް
 
ދާންދޫގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރު އަޅާދެއްވުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތް
 
އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ރަށުގެ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ފްލެޓު އަދި ރޯހައުސް އަޅައިދިނުމަށް ވައުދު ވެވަޑައިގެންފައި
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް އެ ރަށުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފުކަމަށް

ގއ.ދާންދޫގައި ގައުމީ ފެންވަރުގެ އެތުލެޓިކްސް ސްޓޭޑިއަމް އަކާއި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވައުދުވެވަޑައި ގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވައުދުވެވަޑައިގަތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދާންދޫ އަށް ވަޑައިގެން ދާންދޫގައި ބޭއްވެވި ބަނދަރު ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ރަށުގެ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ފްލެޓު އަދި ރޯހައުސް އަޅައިދިނުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކޮށްދެއްވުމާއި، ދާންދޫގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރު އަޅާދެއްވުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގައި ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވަނީ ދާންދޫ އަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދިނުމަށް ވައުދުވި ކަންކަން ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ސަރުކަރުން ވާ ވައުދުތައް ފުއްދާނެކަން އާއްމުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބަލާލުމުން ވެސް އެނގިގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް އެ ރަށުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފުކަމަށެވެ. އޭރު %60 އަށް ވުރެ މަތީ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ކަމަށާއި މިއަދު މި ފެންނަނީ އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް އެ ރަށް އޮތްތަން ކަމަށް ރައީސ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް