ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 15:18
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު، އިމްރާން ޚާން
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު، އިމްރާން ޚާން
ރޮއިޓާސް
އިމްރާން ޚާންގެ ސިޔާސީ ކެރިއަރު
އިމްރާން ޚާނަށް ފަސް އަހަރު ވަންދެން ސިޔާސީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑަނުގެންނެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފި
 
މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 3 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއްވެސް އިއްވާފައި

ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް ފަސް އަހަރުވަންދެން ސިޔާސީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަމަށް، އެގައުމުގެ އިލެކްޓޮރަލް އޮތޯރިޓީޒްއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އެގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. މީގެ މާނައަކީ އިމްރާންގެ މަޖިލީސް ގޮނޑިވެސް އޭނާއަށް ގެއްލިވަޑައިގަތުމެވެ.

މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 3 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ހިންގި ޝަރީއަތެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އެއްވެސް ކަމެއް ގޯހުން ނުކުރައްވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، މަރިޔަމް އައުރަންގޒަބް ވިދާޅުވީ އެމީހަކު ކުރާ ކުށަކަށް ދެވޭ ގާނޫނީ އަދަބު ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. ކޯޓަކުން އެމީހެއްގެ ކުށް ސާބިތުކޮށްފިނަމަ ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އިމްރާމް ޚާން، މަގާމުގައި ހުންނެވިއިރު ނުފޫޒުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއާ ޚިޔާލު ތަފާތުވިއެވެ. އެއަށްފަހު މަޖިލީހުގައި ނެގުނު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކާއެކު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވުނެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކޮށް، ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ޑިކްލެއަރ ނުކުރައްވައި ހުރުމާއި، އަދި ބައެއް ތަކެތި ވިއްކަވައި އޭގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރެއްވި ކަމުގެ ކުށުގައެވެ. ލިބި ވަޑައިގެންނެވި އަގުބޮޑު ހަދިޔާތަކުގެ އަގު 635،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަރާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ރޮލެކްސް ގަޑިތަކާއި، އަނގޮޓިއަކާއި، ޓައީގައި ބޭނުންކުރާ ކަފްލިންސް ތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން، ގާނޫނީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ހުކުމެއް އައިސްފައިވާ މީހަކަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ ލީގަލް ޓީމުން ވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިއްޔެގެ ނިންމުން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އިމްރާން ޚާން މިވަގުތު ހުންނެވީ ވެރިރަށް އިސްލާމް އާބާދް ކައިރީގައި ހުންނަ ޖަލެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް