ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 19:11
ބުރާއި ސަސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
ބުރާއި ސަސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ބުރުގެ މައްޗަށް ސަސްއިން ލީޑް ހޯދައިފި
 
ބުރު އަތުން މޮޅުވީ 2-1ން

ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް, ސަސްއިން ބުރުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ދެ ޓީމުގެ ހަތްވަނަ މެޗަށް ނިކުތްއިރު އޮތީ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ހަމަހަމަވެފައެވެ. އެއީ 12 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ގޯލްގެ ތަފާތުން ތިންވަނާގައި އޮތީ ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯރޓްސް (ސަސް)އެވެ. މެޗުން މޮޅުވެގެން ސަސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބުރަށްވެސް އޮތެވެ. ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ނުދީ ސަސްއިން ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު ތިންވަނަ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. ހަތަރުވަނާގައި އޮތް ބުރުގެ މައްޗަށް ސަސްއިން ކުރިހޯދީ 2-1ންނެވެ. މެޗުގައި ސަސްގެ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ހުސާމެވެ. އޭނާ ލީޑް ނަގައިދިނީ މެޗު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނިޓްގައެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑް ފުޅާކުރީ 50 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. އޭގެ ފަސް މިނިޓް ފަހުން ބުރަށް އުއްމީދެއް ހޯދައިދިނީ އަހުމަދު ރަޝީދެވެ. އެކަމަކު ސަސްއިން އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދިއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތިންވަނާގައި ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯރޓްސް (ސަސް) އޮތީ 15 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ހަތަރުވަނާގައި ބުރު އޮތީ 12 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ދެޓީމްވެސް ކުޅުނީ ހަތް މެޗެވެ. ދެވަނާގައި އޮތް އީގަލްސްއާ ސަސްއާ ދެމެދު މިހާރު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ. ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ވާދަކުރާނީ ޓީސީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއެވެ. މިއީ ތާވަލްގެ ފަސްވަނައާއި ހަވަނަ ޓީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް