ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 17:52
ބުރުގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ
ބުރުގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރާއި ބަލާފަ ނަތީޖާ ގޯހެއް ނޫން: ނިޒާމްބެ
 
ސަސް އާއި ބުރު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމެން ކައިރިވެފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ބުރާއި ބަލާފަ ޓީމުގެ ކުޅުމާއި ނަތީޖާ ގޯސް ނޫން ކަމަށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭވަރު ނުވިނަމަވެސް، ނަތީޖާ ގޯސްނޫން ކަމަށެވެ. އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭވަރު ނުވުމަށް ދިމާވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ޓީމުގެ ސްކޮޑް އެކުލަވާލަން ދިމާވި ދަތިތައް ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

މިވަގުތު ޓީމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، މެޗަކަށްވުރެ މެޗެއް، ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުވާކަމަށެވެ. އަދި އިންޖަރީ އެއް ނެތިއްޔާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ބަރާބަރަށް ޕްރެކްޓިހަށް ދާކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. ނިޒާމްބެ އިތުރަށް ބުނީ، ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އިތުރަށް ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ބެންޗު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމު ތެރޭގައި ކޮމްޕެޓިޝަން ހައިކުރަން ޖެހޭކަމަށް ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރިއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ، މެނޭޖްމަންޓުން ދިން ޓާގެޓަކީ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ނިންމުން ކަމުގައިވިނަމަވެސް، މުބާރާތެއް ވެއްޖެއްޔާ އަބަދުވެސް ވިސްނާނީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުރުގެ މެނޭޖްމެންޓަށްވެސް ތައުރީފްކޮށްފައެވެ. ފެށުނީއްސުރެ މެނޭޖްމެންޓުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭކަމަށާއި، ނުވާ ވަރުން ކަންކަން ކުރަން ނޫޅޭކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. ޓީމުގައި ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ޖެހުނު ނަމަވެސް، ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށްދާއިރު ފައިނޭންޝިއަލް ބެކްލޮގެއް ބާއްވަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުންޏެވެ.

ބުރު ދޫކޮށްލުމާ މެދު އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ހުރިތޯ ސުވާލުކުރުމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، އެފަދަ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތްކަމަށާއި، މެނޭޖްމެންޓުން ލިބޭ ސަޕޯޓާއެކު ބުރުގައި ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުރު ނުކުންނާނީ ތާވަލުގެ ތިން ވަނައިގައިވާ ސަސް އާ ދެކޮޅަށެވެ. ދެ ޓީމުވެސް ވަނީ ޕޮއިންޓު ގޮތުން އެއްވަރު ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗު ވެގެންދާނީ ދެ ޓީމަށްވެސް މުހިންމު މެޗަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް