ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 12:28
ޕެޕަރ ޑޮޓްސްގެ އުފެއްދުމެއް
ޕެޕަރ ޑޮޓްސްގެ އުފެއްދުމެއް
އުރީދޫ
އުރީދޫ
މޫލީ މިނިވަން ސޭލް: ދިވެހި ބްރޭންޑްތަކުން ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓު!
 
މޫލީ މިނިވަން ސޭލްގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުން 10 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓު ލިބިގެންދާނެ

ދިވެހި ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ ތަކެތި، މާހީ މަހީ ބުކްސް، ޕެޕާ ޑޮޓްސް، ކައިށި އަދި ލުއިކާނާ ފަދަ ބްރޭންޑްތަކުން ޑިސްކައުންޓު ލިބޭ "މޫލީ މިނިވަން ސޭލް" ފަށައިފިއެވެ.

މި ސޭލްގައި ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާ އެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެއެވެ. މޫލީ މިނިވަން ސޭލްގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުން 10 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދިވެހި ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ތަކެތި" އަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޓަރެކްޓިވް ތައުލީމީ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ފޮތްތަކުން ފެށިގެން ތައުލީމީ ގޭމުތަކާއެކު ކުޑަކުދިންގެ ވިސްނުން އިތުރަށް މުއްސަނދިކޮށްދޭ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތަކެތިން ވަނީ މާކެޓަށް ނެރެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ތާނާ ކޯޑި، އަލިފް ބާ ޕޯސްޓަރު، "އަހަރެންނަކީ ފެހުރިސޭ" ފަދަ އުފެއްދުންތައް ހިމެނެއެވެ.

"މާހީ މާހީ ބުކްސް" އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިވެހި ތައުލީމީ ފޮތްތަކުގެ ޚަޒާނާއެއް ގެނެސްދޭ ވިޔަފާރިއެކެވެ. "ރާޅެއް ލިބެއިތޯ"، "ހުރިހާ އެއްޗެއް ހެއްދެވީ الله"، ފަދަ މަގުބޫލު ފޮތްތައް މާހީ މާހީ އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

"ޕެޕަރ ޑޮޓްސް" އަކީ ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތަކުން މިސާލު ނަގައިގެން އަތުގައި އަޅާ ކެވެލި، ކީ ޓެގް، ސޮފްޓް ޓޯއީސް، ޕަޒްލް އަދި ފާރުގައި އަޅުވައި ތެކެތި ފަދަ ހިތްގައިމު ކަލެކްޝަނެއް ނެރެފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެ ވިޔަފާރީގެ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކީވެސް ތަފާތު އަދި ދިވެހި ވަންތަކަން ދައްކުވައިދާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ.

ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ހެޔޮ އަގުގައި ކާށި ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދޭ މަޝްހޫރު ދިވެހި ވިޔަފާރި ކަމަށްވާ "ކައިށި" ގެ ކާށި ތެލަކީ ދުޅަހެޔޮ އިސްތަށިގަނޑާއި ހަމުގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތެލެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ރަހަތައް އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި "ލުއިކާނާ" އިން ކުދި ގުޅަ، ކުޅި ކަޖާ، އަތުޖެހި، މުރު މުރު، ފޮނި މާ، ބޮނޑި ފަދަ އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެއެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ 31 ޖުލައި 2023 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ސޭލުން ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްhttps://mool.ee/minivansaleމެދުވެރިކޮށް ގަނެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް