ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 07:29
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ދެ ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ދެ ރަށަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ

ދެ ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި ދެ ރަށަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އެވެ. މިލަންދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަދި އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިކޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 3،100،453.03 (ތިންމިލިއަން އެއްލައްކަ ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ތިންރުފިޔާ އެއްލާރި) އެވެ. އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓު މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 1،897،739.28 (އެއްމިލިއަން އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަރުފިޔާ އަށާވީސްލާރި) އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މުޙައްމަދު އެވެ. ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޙުސެއިން އަންވަރު އެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 60 ދުވަހަށެވެ.

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ލްޑް ރީފް އާއެވެ. މިއީ 1،357،305.23 (އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްރުފިޔާ ތޭވީސްލާރި) ގެ މަސައްކެތެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 40 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު އެވެ. ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު އަލީ ނަދީމް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް