ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 13:26
ކޫއްޑޫ
ކޫއްޑޫ
މިފްކޯ
މިފްކޯ
މިފްކޯއިން މަސްކިރުވި އަދަދަށް 26 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެއް
 
669.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މިފްކޯއިން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައި
 
މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 40،243 މެޓްރިކްޓަނުގެ މަސް ވަނީ ކިރުވާފައި

މިފްކޯއިން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކިރުވި މަހުގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 26 އިންސައްތަ އިތުރުވެެއްޖެއެވެ.

މިފްކޯއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެކި ސައިޓުތަކުން މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 40،243 މެޓްރިކްޓަނުގެ މަސް ވަނީ ކިރުވާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ކިރުވާފައިވަނީ 31،981 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަހެވެ.

މިފްކޯގެ ތިން ސައިޓަކުން މަސް ކިރުވަމުން އަންނައިރު، ފެލިވަރު ފިޔަވައި ހުރިހާ ސައިޓަކުންވެސް ކިރުވި މަހުގެ އަދަދު މިއަހަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން 4،846 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކިރުވާފައިވާއިރު، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން 31،046 މެޓްރިކް ޓަނު އަދި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެލްކްސްއިން 4،351 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ވަނީ ކިރުވާފައެވެ.

Advertisement

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 669،974،798 (ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް) ރުފިޔާ މިފްކޯއިން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 150 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރީ 515،376،977 (ފަސްސަތޭކަ ފަނަރަ މިލިއަން ތިން ލައްކަ ހަތްދިހަ ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތް) ރުފިޔާއެވެ.

މިފްކޯގެ އެކި ސައިޓުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދުތައް ދައްކާގޮތުން ފެލިވަރުން 74،947،300 (ހަތްދިހަ ހަތަރު މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ސާޅީސް ހަތް ހާސް ތިން ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި ކޫއްޑޫއިން 521،611،193 (ފަސްސަތޭކަ އެކާވީސް މިލިއަން ހަ ލައްކަ އެގާރަ ހާސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން) ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އައްޑޫއިން ދޫކޮށްފައިވަނީ 73،416،305 (ހަތްދިހަ ތިން މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސޯޅަ ހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސް) ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް