ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 12:38
ސިޗުއާން އެއަރލައިންސްގެ ބޯޓެއް ނައްޓާލަނީ
ސިޗުއާން އެއަރލައިންސްގެ ބޯޓެއް ނައްޓާލަނީ
ގޫގުލް
ފަތުރުވެރިކަން
ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، ޗައިނާގެ އިތުރު އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ
 
ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާނީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 29ގައި
 
މި ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެއަރބަސް އޭ320

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެއަށް އޮތް ޑިމާންޑު އިތުރުވެ, އެ ގައުމުގެ އިތުރު އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ދެ އެއަރލައިނަކުން މިހާރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެއެވެ. އެއީ ޗައިނާ އީސްޓަރންއާއި ކެޕިޓަލް އެއަރލައިންސްއެވެ. މި ދެ އެއަރލައިންގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަން ނިންމީ އެ ގައުމުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަރލައިން ކަމަށްވާ ސިޗުއާން އެއަރލައިންސްއިންނެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާނީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 29ގައެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު، ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ތިން ދުވަހު ދަތުރުތައް އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެއަރބަސް އޭ320 ބޯޓުތަކެވެ.

ސިޗުއާން އެއަރލައިނުން ބުނިގޮތުގައި އެ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ތާވަލުކުރީ އެ ގައުމުގައި ރާއްޖެއަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު އިތުރުވުމުންނެވެ.

Advertisement

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުގެ ހަތަރުވަނާގައި އޮތީ ޗައިނާއެވެ. އެ ގައުމުން މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 80،769 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައި، ރާއްޖެއަށް އެ ގައުމުގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަންފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،016،719 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއަހަރު 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކޮށްފައި ވާއިރު، އެކި މާކެޓުތަކުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް