ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 07:00
ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން
ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން
ގޫގުލް
ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން
އޮބާމަޔަން މާސޭއަށް ސޮއިކޮށްފި
ޗެލްސީއަށް ކުޅުނު 22 މެޗުގައި އޭނާއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ތިން ލަނޑު

ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން މާސޭއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާސެލޯނާއިން 10.3 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގުޅުނު އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ފޯވާޑަށް، ޗެލްސީއަށް ކުޅުނު 22 މެޗުގައި ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ތިން ލަނޑެވެ. ފްރާންސަށް އުފަން ކުޅުންތެރިޔާގެ ފީއެއް މާސޭއިން ދެއްކި ކަމެއް އެއްވެސް ކްލަބަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާސެނަލްގައި ހަތަރު އަހަރު ހޭދަކޮށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ވަނީ ބާސާއާ ގުޅިފައެވެ. މިއީ އޮބަމަޔަން 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރިމިއާ ލީގުން ވަކިވި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ބާސެލޯނާގައި ހޭދަކުރި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 23 މެޗުން 13 ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް، ސްޓެމްފޯޑް ބްރިޖުގައި ސީޒަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ހޭދަކުރިއިރު ތަފާތު ތިން މެނޭޖަރުންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ފޯމް ތަކުރާރެެއް ނުކުރެވުނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެފްރިކާގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ވިންޑޯ ނިމުމުން އައިސް، ތޯމަސް ޓުޗޭލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ މެޗެކެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ޖެހުމުން ފޯމަށް އެނބުރި އައުމުގެ އިޝާރާތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޮބާމަޔަންއަށް އޭގެ ފަހުން ލަނޑެއް ނުޖެހެއެވެ. މިއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގަދަ 16އަށް ނެގި ޓީމުން އޭނާއަށް ޖާގަ ގެއްލުނެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗު ކަމުން ޕޮޓާސް ވަކިކުރުމަށްފަހު، ވަގުތީ ގޮތުން ޓީމާ ހަވާލުވި ލަމްޕާޑު ވަނީ އަނެއްކާވެސް އޮބާމަޔަންއަށް ފުރަތަމަ 11އިން ޖާގަ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް، އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެނި، ހާފު ގަޑީގައި ބަދަލުކުރިއެވެ. އެ މެޗުން ޗެލްސީ ވަނީ 3-1ން ބަލިވެފައެވެ.

މިއީ އޮބާމަޔަން ފްރާންސް ލީގުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ޑިޖޯން، ލިލް، މޮނާކޯ އަދި ސެއިންޓް އެޓިއެންއަށް ކުޅެފައެވެ.

އޮބާމަޔަންއަކީ ޕޮޗެޓީނޯ ހަވާލުވި ފަހުން ޗެލްސީން އެންމެ ފަހުން ދޫކޮށްލި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އެ ޓީމުން ސޮއިކުރީ އެންމެ ތިން ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް