ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:00
އާރްޑީސީގެ އެމްޑީ
އާރްޑީސީގެ އެމްޑީ
އާރްޑީސީ
އާރްޑީސީގެ މައްސަލަ
ދިޔަރެސް ނޫހުން އާރްޑީސީއާމެދު ހަގީގަތާ ޚިލާފު ޚަބަރު ފަތުރާކަމަށް ބުނެ، އެ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ދަނީ
 
އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ޙަޤީޤަތާ ޙިލާފު ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ނޫސްތަކުގައި ދިޔަރެސް މިޑިއާގެ ފަރާތުން ފަތުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް ދިޔަރެސް ނޫހުން ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ، އެ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ، ކުންފުނީގެ ނަމަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް، މައުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމެއްނެތި، ޙަޤީޤަތާ ޙިލާފު ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ނޫސްތަކުގައި ދިޔަރެސް މިޑިއާގެ ފަރާތުން ފަތުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އެކަން ހުއްޓުވުމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ހުއްޓުވުމަށް، އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު، އާރުޑީސީގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ކުންފުނީގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް