ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 17:48
ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު 9 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ދެ ގައުމުގެ ވަޒީރުން ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި
 
"ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސްކީމް" ގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކެއް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމު ދެމެދުގައި 9 ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އިބްރާހީމް ޝަހީބެވެ. އަދި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، މުނޫ މަހާވަރެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މި 9 އެއްބަސްވުމަކީ "ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސްކީމް"ގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކެކެވެ، އެގޮތުން މި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ށ. ކަނޑިތީމުގައި ވޯލީ ކޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމާއި، ށ. ފޯކައިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ރ. އުނގޫފާރުގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޔުނިޓެއް ހެދުމާއި، މ. ދިއްގަރުގައި ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ހެދުމާއި، ތ. ވިލުފުށީ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމާއި، ފ. ނިލަންދޫ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުމާއި، ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި، އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ ފުރާޅު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ގއ. ކޮނޑޭގެ މަގުބައްތި ޖެހުން ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް، ޑރ. ޖައިޝަންކަރުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އަންގާރަދުވަހު ދެ ވަޒީރުން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮންނަ ބަދަހި ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ވަޒީރުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަށް ރައީސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
އައު ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއުސްމިންތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ޝާހިދު
ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ހާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވޭ: ޝާހިދު
ޣައްޒާ އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
ރައީސް ސާލިޙު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ޚާރިޖީ ދާއިރާ އޮތީ އެކަހެރިވެ، މުޅިން ބާކީވެފައި: ޝާހިދު
ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ޚަލީލަށާއި، ފޮރިން ސެކްރެޓެރީ އަޙްމަދު ލަޠީފަށް
އެމްބަސީތަކުގައި ތިބި ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެންނަނީ
ޣައްޒާއަށް ނިއުކްލިއަރ ބޮމެއް އެޅުމަށް ބާރުދީ ޔަހޫދީ ވަޒީރަކު ދެއްކި ވާހަކަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި