ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 13:13
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ފަތުރުވެރިން
ދުވާލަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފި
 
މެއި އަދި ޖޫން މަހުއައި މިންވަރު ދަށްވުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އެ އަދަދު އިތުރުވާން ވަނީ ފަށާފައި
 
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަހު ދުވާލަކަށް 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މެއި އަދި ޖޫން މަހަކީ އަހަރުގެ އެހެނިހެން މަސްމަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ނިސްބަތުން މަދުން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ދެމަހެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުގައިވާގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީން އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ދުވާލަކު 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ އެހެންނަމަވެސް މެއި އަދި ޖޫން މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. މެއި މަހު ދުވާލެއްހެ މައްޗަށް އައިސްފައިވަނީ 3،902 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ޖޫން މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވަނީ 4،012 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ދުވާލަކު އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ މިހާތަނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އވަރޭޖުކޮށް 4،758 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

ކުރިއަށްއޮތީ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމަށް ވުމާއެކު ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދާނީ އިތުރުވަމުންކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާހިރުން ބުނެއެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ މިލިއަނަކާ ގާތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 943،880 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 14.3 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމެވެ. މި އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ސަރުކާރުންނާއި، އިންޑަސްޓްރީގެ ޕާޓްނަރުން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް