ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 07:19
ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ފުރި ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި
ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ފުރި ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ހައްޖުވެރިން އައުން
ހައްޖުވެރިން އަންނަ ދުވަސްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް އިތުރު ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ
 
އެއާޕޯޓުން ހިދުމަތް ހޯދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައި
 
ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 7، 10 އަދި 14 ވަނަ ދުވަހު

މި އަހަރު ހައްޖުވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުން ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ އިތުރު ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 7، 10 އަދި 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 13:50 ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހައްޖުވެރިން އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، އޮމާންކަމާއެކު ޓްރެފިކް ފޮލޯ ކުރިއަށްދާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ފުލުހުން އެއާޕޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެއާޕޯޓުން ހިދުމަތް ހޯދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement

1444 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ނިންމުމަށްފަހު، ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ވަނީ ފުރާފައެވެ. އަލް މަނާސިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދިޔަ ގްރޫޕް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 19:10 ގައި ފުރާފައިކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ސައުދީން ރާއްޖެއަށް 1000 ކޯޓާދިނެވެ. އޭގެތެރެއިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަދި އަމިއްލަ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ވަނީ ސައޫދީއަށް ގޮސްފައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް