ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 08:41
އެމްއާރްއެމްއިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ޔޫސުފް ސޮފްވާން
އެމްއާރްއެމްއިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
އެމްއާރްއެމް
އެމްއާރްއެމްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އީސީން އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
 
ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްއާރްއެމްގައި ތިބީ 2،892 މެންބަރުން
 
ޕާޓީން ވަކިވުމާ ހުށަނާޅާ ބަޔަކުވެސް އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ
 
މެއި މަހު އެ ޕާޓީއަށް ވަނުމަށް ހުށަހެޅި 140 ފޯމުވެސް އަދިވެސް ޕްރޮސެސްކޮށްފައިނުވޭ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަމަށްބުނެ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އީސީން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގައި އެމްއާރްއެމްގެ ގިނަ މެންބަރުން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއާރްއެމްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ޕާޓީއާ ގުޅޭގޮތުން އީސީން އެކި ފަހަރުމަތިން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު އާންމުކުރަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން އީސީން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގައިވެސް އެ ޕާޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް އެމްއާރްއެމްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ މެއި މަހު އެ ޕާޓީއަށް ވަނުމަށް ހުށަހެޅި 140 ފޯމުވެސް އަދިވެސް ޕްރޮސެސްކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެމްއާރްއެމްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތް ނުކުރެވި 2 މަހެއްހާ ދުވަސް ވީއިރު ޕާޓީން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ޕާޓީން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އީސީން ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެމްއާރްއެމްއިން ވަނީ އީސީން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ވަކި އެޖެންޑާއެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އަދި ޕާޓީން ވަކިވުމަށް އެދިގެން ވަކިކޮށްފައިވާ މެންބަރުންކަމަށް އީސީން ބުނާ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ އެގޮތަށް އެދިފައިނުވާ މެންބަރުން ކަމަށާއި، އަދި ޕާޓީން ވަކިވުމަށް ހުށަނާޅާކަމަށް އީސީއަށް އެންގުމުންވެސް އެމީހުން ދަފްތަރުގައި އަލުން ހިމެނުމަށް އީސީން މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށްވެސް އެމްއާރްއެމްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއްވެސް ނުފޫޒެއް އަދި މަންފާއެއް ލިބޭގޮތަށް ޕާޓީތަކާ ގުޅުމަކީ އެ ޕާޓީން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެންވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމްއާރްއެމްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އީސީން ވަނީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު ހާމަކޮށްފައެވެ. މި ދަފްތަރުގައިވާގޮތުން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްއާރްއެމްގައި ތިބީ 2،892 މެންބަރުންނެވެ. އެމްއާރްއެމްއަކީ މިވަގުތު އޮތް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން 3،000 މެންބަރުން ހަމަނުވާ ހަމައެކަނި ޕާޓީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް