ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 19:46
ފްލޯޓިންގ ވިލާ އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ފްލޯޓިންގ ވިލާ އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފްލޯޓިންގ ވިލާ އެޅުމަށް އެއްބަސްވުން
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލޯޓިންގ ވިލާ އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13 ލަގްޒަރީ ފްލޯޓިންގ ވިލާ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލޯޓިންގ ވިލާ އެޅުމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިންވެސްޓްމެންޓްސް (އެޗްއާރްއައިއެމް) އާއި ފިންލެންޑްގެ މެޔަރ ފްލޯޓިންގ ސޮލިއުޝަނުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްއާރްއައިއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހުއެވެ. އަދި މެޔަރ ފްލޯޓިންގ ސޮލިއުޝަންސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު މިކޯ ލަގްޓޯނެންނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކ. ވިލިވަރުގައި 13 ލަގްޒަރީ ފްލޯޓިންގ ވިލާއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅާ 13 ވިލާ ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20 މިލިއަން ޑޮލަރު (300 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަތީ އަގުތަކެއްގައެވެ.

ޖަނާހު ވިދާޅުވީ މެޔަރ ކުންފުނީގެ ފެކްޓްރީގައި ބޮޑު ސައިޒްގެ ވިލާއެއް ހެދުމަށް ހަތް މަސް ދުވަސް ނަގާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ގެނެސް އެ ވިލާ ރާވާން ނަގާނީ ދެ މަސް ދުވަސް ކަމަށެވެ.

އެމީހަކު ބޭނުން ޑިޒައިނަކަށް ބޭނުން ގޮތަކަށް މި ވިލާތަކުގައި ގެ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ކ. ވިލިވަރުގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް މި ކޮންސެޕްޓަށް އަލްޓްރާ ލަގްޒަރީ ވިލާތައް އެޅުމަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖަނާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަނާހް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓަށް ވާނެކަމަށެވެ. އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރައްވާކަމަށެވެ.

ލަގްޒަރީ ވިލާތައް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު މި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކުން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްއާރްއައިއެމުން ބުނެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިކޯ ލަގްޓޯނެން ވިދާޅުވީ މި ވިލާތައް ގަތުމަށް ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިންލެންޑްގެ މެޔަރ ފްލޯޓިން ސޮލިއުޝަން ކުންފުންޏަކީ ކްރޫޒްޝީޕް ހެދުމަށް މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މީގެކުރިން އެކި ލަގްޒަރީ ފްލޯޓިންގ ގެތަކާއި ފްލޯޓިންގ ޑައިވް ސެންޓަރުތަކާއި ފްލޯޓިންގ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތައް ވެސް ހަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް