ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 07:56
އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނު ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ފޯމު ހަވާލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނު ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ފޯމު ހަވާލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
އަދިވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ
 
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްޑީޕީގައި 58،035 މެމްބަރުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި
 
10،000 މެމްބަރުން ހަމަ ވަނީ 4 ޕާޓީއެއްގައި
 
އެމްއާރުއެމް ގައި އަދިވެސް 3000 މެމްބަރުން ހަމަ ނުވޭ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގައި ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ އަދަދު އަންގާރަ ދުވަހު އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެ އަދަދުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގައި 58،035 މެމްބަރުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމައަށް އެ ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ވަނީ 57،660 މެމްބަރުންނެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްޑީޕީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އާއްމު މެމްބަރުންތަކެއް ވެސް ވަނީ ފާއިރުވި ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީން ވަކިވެފައެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ހިމެނޭހެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ޕާޓީއާ ގުޅިފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގައެވެ. އެ ޕާޓީގައި ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 22،705 މެމްބަރުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު އެ ޕާޓީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގައި ތިބީ 3،139 މެމްބަރުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި 22،705 މެމްބަރުން ތިބިއިރު އަދާލަތު ޕާޓީގައި 9،595 މެމްބަރުން، އެމްޑީއޭގައި 10،227 މެމްބަރުން، އެމްޓީޑީގައި 3،014 މެމްބަރުން އަދި އެމްއެންޕީގައި 9،729 މެމްބަރުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ.

އީސީން އާއްމުކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 3000 މެމްބަރުން ހަމަ ނުވާ ޕާޓީއަކަށް އޮތީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ޕާޓީ އެމްއާރުއެމް އެވެ. އެ ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 2،892 މެމްބަރުންނެވެ. އެ ޕާޓީގައި މީގެ ކުރިން ވެސް މެމްބަރުން ހަމަނުވެގެން އީސީން ވަނީ މެމްބަރުން ހަމަ ކުރުމަށް މުއްދަތުދީ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރު ހަމަނުކުރެވުމުން ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުން ވަނީ އެ ޕާޓީ އުވާލުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް