ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 15:43
އުރީދޫ މަސް ރޭސް އިއުލާނުކުރުން
އުރީދޫ މަސް ރޭސް އިއުލާނުކުރުން
އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސް ރޭސް
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މި އަހަރުގެ މަސްރޭސް މާލެ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ

ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 8 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު، އަދި އެންމެ ކުލަގަދަ މަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތަށެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް، މި އަހަރުގެ މަސްރޭސް މާލެ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސިޓީއެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ 8 ޖުލައިގެ ކުރިންhttp://ore.do/masraceޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޓީމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ޓީމުގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް 150 ރުފިޔާއަށް މަސްރޭސް ކިޓް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ގަނެވޭނެއެވެ. މަސްރޭސް ކިޓުގައި ހިމެނޭނީ ކޯރިއާއި ޓީޝާޓެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ކެޕްޓަނާއި އޮފިޝަލުން ހިމެނޭގޮތުން 12 މެމްބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ.

ޖުމްލަ 160،000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސިޓީއަކުން، ތިރީގައި ވާހެން ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭނެއެވެ.

އެއްވަނަ ޓީމް: 25،000 ރުފިޔާ

ދެވަނަ ޓީމް: 10،000 ރުފިޔާ

ތިންވަނަ ޓީމް: 5000 ރުފިޔާ

އެންމެ މޮޅު މަސްވެރިޔާ: 1000 ރުފިޔާ

އެންމެ މޮޅު ފިޝަރވުމަން: 1000 ރުފިޔާ

މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައިވެސް ތިރީގައި މިވާ ތާރީޚުތަކުގައެވެ.

މާލެ ސިޓީ: 4 އޮގަސްޓް 2023

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ: 11 އޮގަސްޓް 2023

އައްޑޫ ސިޓީ: 18 އޮގަސްޓް 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ: 25 އޮގަސްޓް 2023

އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023ގައި ކޮންމެ ސިޓީއަކުން ވެސް އެންމެ މަދުވެގެން 12 ޓީމު ބައިވެރިވާއިރު، ގިނަވެގެން 30 ޓީމު ވާދަކުރާނެއެވެ. 30 ޓީމަށްވުރެ ގިނައިން ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާނަމަ ބައިވެރިވާ ޓީމުތައް ހޮވުމަށް ޑްރޯއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ނުހޮވޭ ޓީމުތަކަށް ފުލް ރިފަންޑް ލިބޭނެއެވެ. އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023ގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކޯޕަރޭޓްތަކާއި އާންމުން ބައިވެރިވުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް