ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 11:22
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ވޯޓާސް ލިސްޓު ގަޑުބަޑު ކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތް: ހަބީބު
 
ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓު އާއްމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ނިމި، ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައި
 
282،672 މީހުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް ގަޑުބަޑު ކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަބީބު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ރުކުމާ) ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ރުކުމާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް 500 އެއްހާ މީހުންގެ ނަން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އާއްމު ކުރި ވޯޓާސް ލިސްޓުން ފެންނަން އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވޯޓާސް ލިސްޓް ގަޑުބަޑުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

މި ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ހަބީބު ދެއްވި ރައްދުގައި ވިދާޅުވީ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތެއް މިހާރު ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯޓާސް ލިސްޓަކީ ސިއްރުން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްނޫން ކަމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ހުޅުވާލިކަމަށެވެ.

Advertisement

ހަބީބު ވަނީ ވޯޓާސް ލިސްޓު ގެޒެޓުކޮށް ޕާޓީތަކަށް ލިސްޓު ފޮނުވައި، ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލިސްޓު އާންމުކޮށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައި، ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަދަލުވެސް ގެޒެޓު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އިސީގެ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ، ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިވެފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވޯޓުލާ ދުވަހު މިހާރު ގެޒެޓު ކޮށް އާންމުކޮށް ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކޮށް ފައިނަލައިޒް ކުރެވޭ ލިސްޓު ނޫން ލިސްޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ލިސްޓު ގަޑުބަޑުވާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓާސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއިރު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 551 ޝަކުވާއެއް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި ޝަކުވާތަކަށް އީސީން މިހާރު ވަނީ ޖަވާބުވެސް ދީފައެވެ. އަދި މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމު ކުރުމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 9 އަށް 18 އަހަރު ފުރޭ 282،672 މީހުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 138،317 އަންހެނުންނާއި 144،355 ފިރިހެނުން ހިމެނެއެވެ.

އިންތިޚާބެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސް ބިނާވެގެންވަނީ ވޯޓުލާމީހުންގެ ލިސްޓަށް ކަމަށްވާތީ، އެ ލިސްޓުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ޕާޓީތަކުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުން އަދި ފަރުދީގޮތުން ވެސް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ހަބީބު ވަނީ ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖުލައި 16 އިން އޮގަސްޓްމަހުގެ 5 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ޖުލައި 16 އިން ޖުލައި 29 ގެ ނިޔަލަށް، ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭއިރު ޖުލައި 30 އިން އޮގަސްޓު 5 އަށް ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް