ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 18:30
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ޓޫރިޒަމްގެ ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ބާރު އަޅާފައިވޭ
 
މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ޓޫރިޒަމްގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ބޮޑުވެގެންދާނެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ޓޫރިޒަމްގެ ފައިދާ އެ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއަޅާފައި ވާނެކަމަށް, ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަކީ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ސަރުކާރުން ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ޓޫރިޒަމްގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި އެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަށްގެންދާނެ މަގު ޗާޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރަނގަޅު ދިމާއަކަށް ކަމަށެވެ. އަދިވެސް ފަތުރުވެރިކަން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ ރަނގަޅު ދިމާއަކަށް ކަމަށާއި، މި މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މާސްޓަރ ޕްލޭން ވެގެންދާނީ ކޮވިޑް-19އިން އަރައިގަންނަން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަލީގައި މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މަގުޗާޓަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހެދުން ކަމަށެވެ. އަދި ވަން އައިލެންޑް ވަން ރިސޯޓު ކޮންސެޕްޓް އިތުރުކޮށް، ގިނަ މާކެޓުތަކަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލައި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ރަށްރަށުގައި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާ މީހުންނަށާއި، އަންހެނުންނާއި، ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެ ޕްލޭނެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރައްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ މެއި ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ 2023ން 2027ށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. މިޕްލޭންގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 އަހަރުގެ ވިޝަން ދައްކުވައިދޭނެއެވެ. މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަގުސަދަކީ؛ މަޝްވަރާއާއި ދިރާސާގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގުބަލް ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކަށް ބިނާކޮށް، މުޅި ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ރާވައި, މީހުން ބިނާކޮށް ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މި ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، މި ޕްލޭންގައި 2 ވޮލިއުމެއް އެކުލެވެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް 15 އަމާޒެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސްވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވީ އަލީ ވަހީދެވެ.

އޭޑީބީގެ އެހީއާއެކު މި މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގައި ޖުމްލަ 10 ކޮންސަލްޓެންޓުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 8 ކޮންސަލްޓެންޓުން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ކޮންސަލްޓެންސީގެ އުސޫލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް