ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 07:20
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސް
ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސްއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު
 
އެވޯޑްތަކުގެ ތަފާތު ކެޓަގަރީތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އިންޑަސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުންދޭ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސްއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ އެވޯޑަކީ ދެމެހެއްޓެނެވި ޓޫރިޒަމް ހިމެނޭ މަފްހޫމްތަކުގެ މައްޗަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ދޭން ނިންމި އެވޯޑެއް ކަމަށާއި އެވޯޑްތަކުގެ ތަފާތު ކެޓަގަރީތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އިންޑަސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

ހުރިހާ ކެޓަގަރީތަކަކުން ޖުމްލަ 59 އެވޯޑް ދެވޭނެކަމަށާއި، ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑްތައް ދިނުމަށް ވަކި ޕެނަލްއެއް އެކުލަވާލާފައި ވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކަށާއި، މެރީނާތަކަށާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކަށާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކަށާއި، ސަފާރީ އުޅަނދުތަކަށާއި އަދި ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑައިވް ސެންޓަރުތަކަށާއި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ރިސޯޓުތަކަށް ޖުމްލަ 16 ދާއިރާއަކުން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 15 ދާއިރާއިން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަށް ޖުމްލަ 13 ދާއިރައަކުން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާއި ޑައިވް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކަށް 5 ދާއިރާއިން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް 10 ދާއިރާއަކުން ވަނީ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރު ވަނީ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގައިޑްލައިން އާންމުކޮށްފައެވެ. އަދި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އޮންލައިންކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި އެވޯޑް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަލަށް ދޭން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގައެވެ. މިއަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް