ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 14:20
ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފައި އުފާފާޅު ކުރަނީ
ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފައި އުފާފާޅު ކުރަނީ
ފޭސްބުކް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ރާއްޖެ ބަލިކޮށްގެން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އުފަލާއި އިތުބާރު
 
އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ބުނަނީ މުބާރާތަށް އައީ ވެސް ރާއްޖެ ބަލިކުރުމުގެ ޕްލޭނަކާއެކު ކަމަށް

އެންމެ މޮޅަކާއެކު ޓީމަކަށް ފޯރި އާއި ޖޯޝް ގެނުވުމަކީ މަދުން ފެންނަ ކަމެކެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރަން މާދަމާ ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބަންގްލަދޭޝަށް ވެރިވެފައިވަނީ އުފާވެރިކަމާއި ޔަގީންކަމެވެ. ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އަތުން މުބާރާތުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީ އެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މި ދެ ގައުމު ކުޅުނު މެޗުން ބަންގްލަދޭޝް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 3-1އިންނެވެ. މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ 20 އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ބަންގްލަދޭޝް ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. 2003 ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގަ އާއި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގަ އެވެ.

Advertisement

އެފަހަރުގެ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަންކަންކުރި އަދި މިހާރު ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ހަސަން އަލް މާމުން ވަނީ އެ ހަނދާންތަކާއި މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަތުން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތި ވާހަކަތައް ކިޔައިދީފަ އެވެ.

މިމޮޅާއެކު އަހަރެންގެ ކުރީގެ ދުވަސްތަކުގެ މަތިން ހަނދާންވި. 2003ގައި އަހަރުމެން ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ތަށި ހޯދި ހަނދާންތައް އާވެގެންދިޔަ. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖެ އަތުން މޮޅެއްނުވެ ދިޔަ ދިއުން ނިމުމަކަށް އައުމުން ވަރަށް އުފާވި
މާމުން
ބަންގްލަދޭޝްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު މާމުން - ފޭސްބުކް

އޭނާ ބުނީ މިފަހަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފަސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ކެޓި ނަމަވެސް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް މި ފަހަރު ބަންގްލަދޭޝް އައީ ބޫޓާނާއި ރާއްޖެ ބަލިކުރުމަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޕްލޭނަކާއެކު ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން އައީ ބޫޓާނާއި ރާއްޖެ ބަލިކުރަން ވަރަށް ހާއްސަ ޕްލޭނަކާއެކު. އަހަރުމެންގް ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އޮތީ ތާށިވެފައި މުޅި މެޗުގައި ވެސް. ފުރަތަމަ މިނެޓުން ފެށިގެން އަހަރުމެން ދިޔައީ އެމީހުންނަށް ޕްރެޝަރުކުރަމުން. އެ ޕްލޭނާއެކު އެއްގޮތަކަށް ގޮސްފިނަމަ އަހަރުމެންނަށް އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ނެތި ކުރިއަށް ދެވޭނެކަމަށް އަހަރުމެން ޔަގީންކުރިން
މާމުން

އޭނާ ބުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މިހާރުގެ ޓީމަކީ ވަރަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ ބަލިކުރުމުން ވަރަށް އުފާވި ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން ވަރަށް އުފާވި މޮޅުވުމުން. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލެބަނަން އަތުން ބަލިވުމުން އަހަރުމެން ތިބީ ޕްރެޝަރުގައި. އެކަމަކު ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވުމުން އަހަރުމެންނަށް އިތުބާރު ލިބުނު. ކުޅުންތެރިންގެ މޫނުމަތިގެން އެކަން ފެނިގެންދިޔަ. މި މޮޅާއެކު އަހަރުމެން މިތިބީ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކާއެކު
މާމުން
ބަންގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

ބަންގްލަދޭޝް އަތުންވި ބައްޔާއެކު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެފަ އެވެ.

މާމުން ބުނީ 2003ގައި ރާއްޖެ ބަލިކުރި ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރޭގައި ނޫޅޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ ކޯޗިންގައި އުޅެވޭތީވެ އުފާކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް