ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 11:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ ދިވެހިންނަށް މަބްރޫރު ޙައްޖަކަށް އެދި ދުއާ ކުރަން: ރައީސް
 
މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޙައްޖުވާން ސައުދީއަށް ދާ އަހަރު
 
މި ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހުގެ ދަރުމަޔާ ސަވާބު މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރައްވާފައިވޭ
 
މިއަހަރު 2.5 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޖަމާވެފައިވޭ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ ދިވެހިންނަށް މަބްރޫރު ޙައްޖަކަށް އެދި ދުއާ ކުރައްވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިންނަށާ މުސްލިމް އަޚުންނާ އުޚުތުންނަށް މަބްރޫރު ޙައްޖެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި މާތް ﷲ އަށް ދުޢާކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އަދި މި ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހުގެ ދަރުމަޔާ ސަވާބު މިންވަރު ކުރައްވައި، ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިން ކަމުގަ ލެއްވުން އެދި ރައީސް ވަނީ ދުއާ ކުރައްވާފައެވެ.

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިއަހަރު 2.5 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޖަމާވެފައިވާއިރު، މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޙައްޖުވާން ސައުދީއަށް ދާ އަހަރުކަމަށް އެ ޤައުމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސައޫދީ ސަރުކާރުން، ހައްޖުވެރިންގެ ފަސޭހަޔަށް މިނާ އަދި އަރަފާތުގައި ކަންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާއިރު، ސިއްހީގޮތުންވެސް ރައްކާތެރިވާންވީ ކަންތައް ކެނޑިނޭޅި ދަނީ އަންގަމުންނެވެ. މިއަހަރަކީ އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ހޫނު ގަދަ އަހަރަކަށް ވުމާއެކު، ހޫނުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްވެސް ސަމާލުވުމަށް އޮފިޝަލުން ދަނީ ނަސޭހަތްތެރިވަމުންނެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް