ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 13:17
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ހިޔާ ޓަވަރު 2ގައި ހުންނަ އެމް7 ފޮތްފިހާރަ
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ހިޔާ ޓަވަރު 2ގައި ހުންނަ އެމް7 ފޮތްފިހާރަ
އެމް7
އެމް7 ސްކޫލް ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯ
"އެމް7 ސްކޫލް ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2023" ފަށައިފި
 
އެމް7ގެ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފޮތް ނެގޭނެ
 
އެމް7ގެ ތިން ފިހާރައެއްގައި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެ

"އެމް7 ސްކޫލް ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2023" ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދަނީ އެމް7 ބުކްސްޓޯރ އަމީނީމަގު، އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަދި ފޭސް 2 ގެ ހިޔާ ފްލެޓް ޓަވަރު 2ގައި ހުންނަ އެމް7 ފިހާރައިގައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން 5 އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމް7ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ސައްތާރު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުވެސް ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ތަކެތި އެމް7 އިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެމް7 އިންނާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އެމް7ގެ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފޮތްލިސްޓަށް ތަކެތި ނެގޭނެ ކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ހިޔާ ތަވަރު 2 ގައި ހުންނަ އެމް7 ފޮތްފިހާރަ - އެމް7

މިފަހަރު އެމް7 އިން ދޫކުރާ ފޮތްތަކަކީ ހާޑް ކަވަރުގެ ބަދަލުގައި ސޮފްޓް ކަވަރު ހުންނަ ފޮތްތަކެއް ކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ދަރިވަރުންގެ ދަބަހަށް ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަށް ތަރުހީބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކެއް ކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމް7 އިން މީގެ ކުރިންވެސް ލިބެމުންދިޔަ ހާޑް ކަވަރުގެ ފޮތްތައް އަދިވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފޮތްތަކަކީ ކޮލިޓީ ފޮތްތަކެއް ކަމަށާއި، މި ފޮތްތައް ގްލޫ ބައިންޑުކޮށް ފަހާފައިވާކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމް7ގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކަކީވެސް މިގޮތަށް ގްލޫ ބައިންޑުކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކެއް ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ފޮތްތަކެއް ކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައްތާރު ވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޮތްލިސްޓަށް ފޮތް ނެގުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ލަހުން ފޮތްނަގަން މަޑުކޮށްގެން ސޮފްޓް ކަވަރު ފޮތް ނުލިބުން އެކަށީގެންވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް