ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2022 | ބުދަ 15:49
އެމް ސެވަން ބުކްޝޮޕް
އެމް ސެވަން ބުކްޝޮޕް
އެމް7
އެމް 7ގެ ފޮތް ލިސްޓް ޕްރޮމޯ ފަށައިފި
އެމް ސެވަންގެ ފޮތް ލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2022 ޕްރިއޯޑަރ ފަށައިފި
 
މިއަހަރުގެ ޕްރޮމޯގައި ފޮތް ލިސްޓާއެކު ދަބަހާއި ސެލޯފީން އަދި ޓޭޕް ހިލޭ ލިބޭނެ

އެމް ސެވަން އިން ސްކޫލް ކުދިންގެ ފޮތް ލިސްޓް ފަސޭހަކަމާއެކު ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް "ކަބޫތަރު ޑެލިވަރީ" އާއެކު، ސްކޫލް ފޮތްލިސްޓް ޕްރޮމޯ ޕްރީއޯޑަރ ފަށައިފި އެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން މިއަހަރުވެސް ސްކޫލްތަކުގެ ފަހު ޓަރމް ބަންދުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސްކޫލްތައް ހުޅުވަންދެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އެމް ސެވަން އިން ފޮތްލިސްޓް އެޑްވާންސްކޮށް ބުކް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގްރޭޑް އަދި ސްކޫލުގެ ނަން ޖެހުމަށްފަހު އެ ރަށެއްގެ އެޖެންޓަށް ނުވަތަ އެމްސެވަންގެ ހޮޓްލައިން 9993610 ނުވަތަ 9829397 އަށް ވައިބަރ ކުރުމުން ބުކް ކުރެވޭނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ސެލޯފީން އާއި ޓޭޕުގެ އިތުރުން، ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސްކޫލް ދަބަހެއް ކޮންމެ ފޮތް ލިސްޓަކާއެކު ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ. އެމް ސެވަން އިން ހިލޭ ދަބަސްތައް ދޭނީ ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން ނެވެ.

އެމް ސެވަން އިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި މާލެއާ އެއްގޮތަށް އަތޮޅުތެރެއަށްވެސް ތަކެތީގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ރަށަށް ނުވަތަ ގެއާ ހިސާބަށް އޭޖެންޓް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭނެ ކަމަށާއި އޮޑިތަކަށް އެރުވުމާއި ހިޔާފްލެޓް 2 އިން ވެސް ކަބޫތަރު ޚިދުމަތްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެމް ސެވަން އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފޮތް ލިސްޓް ހުންނާނީ ފަސޭހަކަމައެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަގުތުން ގެންދެވޭގޮތަށެވެ. އެމްސެވަން ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ އޭޖެންޓްގެ އިތުރުން އެމްސެވަން ބުކްޝޮޕް އަމީނީމަގު، އެމްސެވަން ބުކްޝޮޕް ހުޅުމާލެ (ވިޔަވަތި ކައިރި) އަދި އެމްސެވަން ބުކްޝޮޕް ހިޔާ-02 އިން ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

އެމްސެވަން ބުކްޝޮޕް ގެ އައުޓްލެޓްތަކުން ވިއްކާ މެލޭޝިޔާގެ މޮޅުކަރުދާހުގައި ތައްޔާރުކޮށް ކުދިންގެ އިތުބާރުލިބިފައިވާ މޮނީޓަރު ފޮތާއި ކުލަ ފަންސޫރާއި އެހެނިހެން ސްޓޭޝަނަރީގެ ކޮލިޓީ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެމްސެވަން ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯގައި ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް ތެރި ވާނީ ދިވެހިން ކަމަށްވުމާއިއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަކަމާއި އަވަސް ހިދުމަތްތައް ޔަގީންކަމާއި އިތުބާރާއި ހިނިތުން ވުމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމް ސެވަން އިން ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
75%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް