ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:06
ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގިޑިގެ ހަރުކޮށްފައި
ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގިޑިގެ ހަރުކޮށްފައި
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
އަޟްހާ ޢީދު 1444
ޢީދަށް މަރުހަބާކިޔުމަށް ކުލަބޮކިތަކާއި ގިޑިގެތަކުން މާލެ ސިޓީ ދިއްލާލައިފި
 
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ޖުމްލަ 22 ގިޑިގެއާއެކު 2224 ބޮކި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހަރުކޮށްފައި

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ކުލަބޮކިތަކާއި ގިޑިގެތަކުން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ދިއްލާލައިފިއެވެ.

އަޟްހާ ޢީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާލެ ދިއްލާލާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. އެގޮތުން، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި، މަޖީދީމަގު އަދި ސޯސަންމަގުގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ހިމެނޭހެން ބައެއް ބޮޑެތި މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެގޮތުން މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ޖުމްލަ 22 ގިޑިގެއާއެކު 2224 ބޮކި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.

މި ހަފްލާއަށްފަހު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ 100 އިންސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމަކަށްވާއިރު އަދި މާލެއަކީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަށް ވާއިރު، ޢީދު ފަދަ މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރާ މުނާސަބަތުތައް ވަރަށް ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ ދެ ޢީދު އެންމެ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން ކަމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަށާއި، ޢީދާ ދިމާކޮށް ގިޑިގެތަކާއި ބޮކިތަކުން މާލެ ދިއްލަން ނިންމީ ޢީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޒަމާނީ ވިސްނުމެއްގައި ދުނިޔޭގެ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި އެފަދަގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރާތީ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަޟްހާ ޢީދުގެ ހާއްސަ އެއްކަމަކީ އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކަމުގައިވާތީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޢީދު ދުވަހު ޢީދު ނަމާދަށްފަހު އުޟުހިޔާ ކަތިލާނެ ކަމަށް ވެސް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް އުޟްހިޔާ ހަދިޔާ ކުރާނެކަންވެސް މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ކައުންސިލުން އަންނަނީ މި 5 އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަގުތައް ޒީނަތްތެރިކުރުން ވެގެންދާނީ އެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ "ޗާލު މާލެސިޓީ" އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް އިތުރުވެގެންދާ ބޮޅަކަށް ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް