ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:36
ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ރޮއިޓާރސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލީގު ހޯދަން އާސެނަލްގެ ސްކޮޑް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭ- ކޯޗު އާޓެޓާ
 
މިދިޔަ ސީޒަންގައި ނިންމާލީ ދެވަނާގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ އާސެނަލްގެ ސްކޮޑަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނެފިއެވެ.

ނިމުނު ސީޒަންގެ ބޮޑުބައެއްގައި ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް ޓީމްގެ ކޯޗު ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަން ވެގެންދާނީ އިނގިރޭސި ލީގު ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ވާދަވެރި ސީޒަނަށް ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނަކީވެސް އެފަދަ ސީޒަނެއްކަން އާޓެޓާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އޭނާ ބުނީ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގައި ހޭދަކުރި 22 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މިހާ ވާދަވެރިކޮށް ނުފެންނަކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ހުނަރާއި, ވަޞީލަތްތަކާއި, މޮޅު ކޯޗުންނާއެކު ލީގުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ, ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ ލީގު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެންމެ މޮޅު ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮންނަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އާސެނަލް ވަރުގަދަ ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހުއްޓިފައިވަނީ ވެސްޓް ހޭމްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރ ރައިސްއާއި, ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް ކައި ހަވާޓްޒް އަށެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގެ ބޮޑުބައިގައި އެއްވަނާގައި އޮތްނަމަވެސް އާސެނަލްއަށް މައްސަލަ ދިމާވީ މުހިއްމު ދެތިން ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނިޔާވުމާ ހަމައިންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވިލިއަމް ސަލިބާ ހިމެނެއެވެ. އެކަމަކު ލީގުގެ ދެވަނައާއެކު އަލުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމަކީވެސް އާސެނަލްއަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އެކަމަކުވެސް ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނީ ލީގުގައި ދިމާވިގޮތް ހަނދާންވުމުން މިހާރުވެސް ހިތްދަތިވާކަމަށެވެ. 10 މަސްދުވަހު ސިޓީއާ ވަރަށްބޮޑު ވާދައެއް ކޮށް ލީގު ގެއްލުމުގެ މާޔޫސްކަން އެބައޮތްކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އާޓެޓާ ބުނީ ލީގު ހޯދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު ހުރި, އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ތިބި, އެންމެ މޮޅު ޓީމް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް