ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 17:31
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން ފަސްކުރަން ނެރުނު އަމުރު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ދަމަހައްޓާފަ
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން ފަސްކުރަން ނެރުނު އަމުރު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ދަމަހައްޓާފަ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން ފަސްކުރަން ނެރުނު އަމުރު ދަމަހައްޓައިފި
 
އެމްއާރުއެމް އުވާލަން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު މުރާޖައާކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
 
3000 މެމްބަރުން ހަމަނުވާތީ ޕާޓީ އުވާލަން އީސީން ނިންމި

މޯލްޑިވްސް ރީފޯމް މޫވްމަންޓް، އެމްއާރުއެމް އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު މުރާޖައާކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުވާލުމަށް އީސީން ނިންމީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 3000 މެމްބަރު ހަމަކުރުމަށް ދެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ހަމަނުކުރެވުމުންނެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަދި ޕާޓީގެ ރައީސް އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަނީ އެއީ ގާނޫނާ ހިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްއާރުއެމުން ބުނެފައިވަނީ އީސީއިން މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށް ދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަކޮށް އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އީސީގެ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށް އެދި 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވާތީ، ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ 30 ދުވަހު އަމުރެއް ނެރެދީފައެވެ. އެ އަމުރު ނެރުނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 28 ގައެވެ. މިއާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ އިދާރާގެ ނިންމުން މަޑުޖެއްސުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އީސީގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އަމަރު ނެރެދޭން ހުރަސް އެޅޭ ފަދަ، ޝަރީއަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ހަގީގަތެއް އެމްއާރްްއެމުން ހާމަނުކޮށް އޮތް ކަން އެ ކޮމިޝަނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އަމުރު މުރާޖައާކޮށްދޭން އީސީން ހުށަހެޅި އެއް ނުކުތާ ކަމަށާއި ޣައިރު ހާޒިރުގައި އަމުރު ނެރެދޭން ތަން ނުދޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް، އެމްއާރްއެމުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު ކޯޓަށް ބުރަ ނުވެވޭ ކަމަށް ވެސް އެ ނިންމުމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއާރްއެމް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ 20 ނޮވެމްބަރު 2019 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް