ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:11
ގެމަނަފުށި މަގުތައް ތާރުއެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ގެމަނަފުށި މަގުތައް ތާރުއެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ގެމަނަފުށި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން
ގެމަނަފުށި މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 2.8 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ގެމަނަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އާރުޑީސީއަށް ދީފައިވަނީ 540 ދުވަސް

ގއ. ގެމަނަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅައިގެން ތަރައްގީކުރަން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗާގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގެމަނަފުށީގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިއާ އަހުމަދު ހަމީދެވެ. އާރުޑީސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހުސައިން ނަދީމެވެ.

Advertisement

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 2.8 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމުވެސް ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގުބައްތިތައް ވެސް ޖަހާނެއެވެ.

ގެމަނަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އާރުޑީސީއަށް ދީފައިވަނީ 540 ދުވަހެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ އަގަކީ 76،166،435.47 (ހަތްދިހަ ހަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް) ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް