ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2023 | ބުދަ 06:20
ލޯރް އެސެންސޯ ކޮފީ ލޯންޗުކުރުން
ލޯރް އެސެންސޯ ކޮފީ ލޯންޗުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯރް އެސެންސޯ ކޮފީ
ލޯރް އެސެންސޯ ކޮފީ ރާއްޖޭގައި ލޯންޗުކޮށްފި
 
ކޮފީގެ 6 ފްލޭވަރއެއް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައި

ލޯރް އެސެންސޯ ކޮފީ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖޭގައި ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މި ކޮފީ ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ އަރބަންކޯ މޯލްޑިވްސް ފުޑް ކާނިވަލް 2023 ގެ ތެރެއިންނެވެ.

މި ކޮފީގެ 6 ފްލޭވަރއެއް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ލޯންޗުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކޮފީގެ ބައެއް ކެޓަގަރީތަކަކީ ތްރީ އިން ވަން ކޮފީ (ކޮފީ ޕައުޑަރު، ހަކުރު، ކްރީމަރ) އާއި ޓޫއިން ވަން ކޮފީ (ކޮފީ ޕައުޑަރު އަދި ކްރީމަރ) ގެ އިތުރުން މި ބްރޭންޑްގެ ކަޅު ކޮފީ ލޯންޗުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަރބަންކޯ މޯލްޑިވްސް ފޫޑް ކާނިވަލްގެ ތެރެއިން ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން މި ކޮފީ ހެޔޮއަގުގައި ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބީއެޗްއެމް އިން ބުނީ އުންމީދަކީ މި ކޮފީއަކީ ޔޭޔޭ ކޮފީ ފަދަ މަޤްބޫލް ބްރޭންޑަކަށްވެގެންދިޔުން ކަމަށެވެ. ލޯރް އެސެންސޯ ކޮފީ އަކީ ފްރާންސްގެ އުފެއްދުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް