ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 16:07
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
އީދު ބަންދު
ހައްޖު ދުވަހާއި، އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބޭނެ
 
24، 25، 26 އަދި ޖުލައި 1ގައި، އާދައިގެމަތިން ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ދާނެ
 
ސްޕެޝަލިސްޓް އޯޕީޑީއާއި އެހެނިހެން ކްލިނިކަލް ޚިދުމަތްތައް ބަންދުވާނެ

ހައްޖު ދުވަހާއި އަޟްހާ އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ މިމަހުގެ 27، 28 އަދި 29ގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް އޯޕީޑީއާއި އެހެނިހެން ކްލިނިކަލް ޚިދުމަތްތައް ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް ސްޕެޝަލިސްޓް އޯޕީޑީއާއި އެހެނިހެން ކްލިނިކަލް ޚިދުމަތްތައް ޖޫން މަހުގެ 24، 25، 26 އަދި ޖުލައި 1ގައި، އާދައިގެމަތިން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އޯޕީޑީއާއި ކްލިނިކަލް ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިގެން ދިޔަނަމަވެސް، ޓްރޯމާ އެންޑް އިމަރޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި 24 ގަޑިއިރު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް