ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:42
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކައި ހަވާޓްޒް
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކައި ހަވާޓްޒް
ރޮއިޓާސް
ހަވާޓްޒްގެ ކުރިމަގު
ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ބަޔާން ވެސް ވަދެއްޖެ
 
ބަޔާނުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅު ކުރި ނަަމަވެސް، އެއްވެސް ރަސްމީ ބިޑެއް ހުށަނާޅާ

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަަންނަ ޖަރުމަނުގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު ކައި ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ވެސް ވަދެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ވަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި، ޗެލްސީއާ ވާދަވެރި އާސެނަލް އިންނެވެ. ނަމަވެސް ހަވާޓްޒް ދޫކޮށްލުމަށް ޗެލްސީން ކިޔާ އަގު ބޮޑުވުމުން ރެއާލުން ވަނީ އެ ރޭހުން ބޭރުވެފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ހަވާޓްޒް ހޯދުމަށް އާސެނަލުން ވަނީ ރަސްމީކޮށް ބިޑު ކޮށްފައި ކަމަށާއި، ޗެލްސީން އެ ބިޑު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާރު ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ބަޔާން މިއުނިކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބަޔާނުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ފޮނުވާފައި ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު ވެސް ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ލީޑު ކުރަމުން ދަނީ އާސެނަލް އެވެ. އާސެނަލް އިން މިހާރު ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް ދެ ވަނަ ބިޑެއް ހުށަހެޅުމަށެވެ. މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ހަވާޓްޒް ދޫކޮށްލުމަށް ޗެލްސީން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދަށްވެގެން 70 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. ނަމަވެސް އާސެނަލުން ކުރި ބިޑުގެ އަގު އެ އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބަޔާ ލެވަކޫސަން ދޫކޮށް 2020 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ ދެ އަހަރު އެބަ އޮތެވެ. ހަވާޓްޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެދިން 139 މެޗުގައި 32 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް