ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 15:44
"އެއްލައްކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ކަދުރު ރުއް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން
"އެއްލައްކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ކަދުރު ރުއް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ރުއްގަސް ގެނައި ހަރަދު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަދުރު ރުއްތައް ވެސް ގެނައީ އަގުބޮޑުކޮށް
 
ތަފްސީލީ މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވޭ
 
ރުއް އަދި ގަސް ގެނެސްފައިވަނީ 5466 ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އިންދާފައި ހުރި ކަދުރު ރުއްތައް ގެނެސްފައިވަނީ އަގުބޮޑުކޮށް ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކަދުރު ރުއްތައް އަދި މޭވާއަޅާ ގަސްތައް ގެނައުމަށް ކުރި ހަރަދު ހާމަކޮށްފައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ބުނެފައިވަނީ 180 ކަދުރު ރުކާއި 320 މޭވާ އަޅާ ގަސް ގަންނަން ހަރަދުވެފައިވަނީ 2،064،000 (ދެމިލިއަން ފަސްދޮޅަށް ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާއެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކިވަކި ރުއްތަކަށް ހަރަދުވި ވަރެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަދުރު ރުއް ގެންނަ ނަމަ، ޔޫއޭއީން ކަދުރު ރުކެއް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ލިބެނީ 6000 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހަރަދާއެކު ދާނެ ވަރެވެެ. އެހެންކަމުން 180 ރުކަށް އަރާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 1،080،000 (އެއް މިލިއަން އަށްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

ބާކީ 320 މޭވާ ގަހަށް 984،000 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުންނަ މޭވާގަސްތައް ބޭރުން ގެންނަން ޖެހުނީ ކީއްވެގެންކަމެއް ވެސް ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި ރޭޓުން ބަލާނަމަ ގަހެއް ޖެހެނީ 3،075 ރުފިޔާއަށެވެ. އާންމުކޮށް ދަނޑުވެރިން ވިއްކާ އަގަށްވުރެ 100 ގުނަ ބޮޑުކޮށެވެ. މޭވާ ގަސްތައް އާންމުކޮށް ވިއްކަނީ 200 ނުވަތަ 300 ވަރަކަށް ރުފިޔާއަށެވެ.

180 ކަދުރު ރުކާއި 320 މޭވާ ގަސް، މިއިން ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް 6000 ރުފިޔާއަށް ގެނެވެން އޮތް އިރު ޑަބަލް އަގުގައި 11،466 ރުފިޔާއަށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެއީ 5466 ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެވަށާ ޖަހާފައިވަނީ ޖުމުލަ 148 ކަދުރު ރުއްކަމަށް ވާއިރު 180 ރުކުގެތެރެއިން ބާކީ 32 ރުކަށް ހަދާފައިވަނި ކިހިނެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
9%
27%
27%
27%
9%
0%
ކޮމެންޓް