ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 09:45
ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި އުފުލާލަނީ
ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި އުފުލާލަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ
ތަށި ހަރުގަނޑުގައި ޗެލްސީ އޮތް މަގާމު މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް
 
ސިޓީ އަށް ހަތަރު ވަނަ ލިބި ޗެލްސީ އޮތީ ފަސްވަނާގައި

ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތައްޓާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހަތަރުވަނަ އަށް އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމުގެ މަގާމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލައިފި އެވެ.

ކުރިން ހަތަރުވަނާގައިވަނީ ޗެލްސީ އެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި ތިން ތަށި ހޯދައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ރެކޯޑާ ހަމަހަމަކުރުމާއެކު ސިޓީ ވަނީ ކުރިއަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

Advertisement

ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއެކު ސިޓީ ހޯދާފައިވާ ތަށީގެ އަދަދަކީ 26 އެވެ. ޗެލްސީ ހޯދާފައިވަނީ 25 ތައްޓެވެ. އިނގިރޭސި އެންމެ ކާމިޔާބު ކުލަބަކީ 45 ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލެވެ. ދެ ވަނާގައިވަނީ 43 ތައްޓާއެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑެވެ. ތިން ވަނާގައިވަނީ 31 ތަށި ހޯދާފައިވާ އާސެނަލް އެވެ. ޗެލްސީގެ ފަހަތުން ހަ ވަނާގައިވަނީ 20 ތައްޓާއެކު އެސްޓަންވިލާ އެވެ. އޭގެ ފަހަތުން ޓޮޓެންހަމާއި އެވަޓަން އަދި ނިއުކާސަލް އާއި ބެލްކްބާން އެވެ.

އިނގިރޭސި ކުލަބުތަކުން ތަށި ހޯދާފައިވާ އަދަދުތައް:

1. ލިވަޕޫލް 45 ތަށި

2. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 43 ތަށި

3. އާސެނަލް 31 ތަށި

4. މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 26 ތަށި

5. ޗެލްސީ 25 ތަށި

6. އެސްޓަންވިލާ 20 ތަށި

7. ޓޮޓެންހަމް 17 ތަށި

8. އެވަޓަން 15 ތަށި

9. ނިއުކާސަލް 11 ތަށި

10.ބެލެކްބާން 10 ތަށި

ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިޓީ އަކީ މިހާރު ކާމިޔާބު ކުލަބެއްކަން ކަށަވަރު ކަމަށާއި އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން މިހާރު އެކުލަބުގައި ޗެމްޕިއަންސް މެޑަލްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ މިހެން ބުނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސިޓީ އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް