ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:08
"ހޯމް ސްވީޓް ހޯމް 2023" ޕްރޮމޯޝަން
"ހޯމް ސްވީޓް ހޯމް 2023" ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ
ހޯމް ސްވީޓް ހޯމް 2023
ސިމްޑީން ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ ނީލޯފަރު މަގުގައި ހުންނަ ސިމްޑީ ރެސޫ ޝޯރޫމްގައި
 
30 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެ

ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ސިމްޑީ ގްރޫޕުން ފަށައިފިއެވެ.

ސިމްޑީން ފަށާފައިވާ "ހޯމް ސްވީޓް ހޯމް 2023" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން 20 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބެއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 27 އިން ޖޫން 30 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ ނީލޯފަރު މަގުގައި ހުންނަ ސިމްޑީ ރެސޫ ޝޯރޫމްގައެވެ.

ސިމްޑީން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ރެސޯ ޝޯރޫމުން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ އެކި އާލާތްތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކުޑަ ޚަރަދެއް ކޮށްލައިގެން ދިރިއުޅޭ ތަން ބަދަލުކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ސިމްޑީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް