ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 18:58
ވިލިއަމް ސަލީބާ
ވިލިއަމް ސަލީބާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އާސެނަލް
އާސެނަލް އިން ސަލީބާގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރަނީ
 
ސަލީބާގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރަނީ އިތުރު 4 އަހަރަށް

އާސެނަލްގެ ޑިފެންޑަރު ވިލިއަމް ސަލީބާ އާސެނަލްއާ އެކު ހަތަރު އަހަރުގެ އައު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފިކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ސަލީބާ އަކީ ނިމުނު ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދި އާސެނަލް ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް މާޗް މަހު އޭނާއަށް ސީޒަން ނިމުނީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ސްޕޯޓިން އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވި މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސަލީބާގެ އަނިޔާއަށް ފަހު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވި ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އަށް މެޗުން އެންމެ ދެ މޮޅު ހޯދައިގެން އާސެނަލް ވަނީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ފަހަތަށް ޖެހިލާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާގޮތުން ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި ސޮއިކުރާނެއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސާކާ ދިގުމުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު މިއީ އާސެނަލްއަށް ލިބޭނެ އިތުރު އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ.

އާސެނަލްއާއެކު މިހާރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ 12 މަސް ދުވަސް އޮތްއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޔޫރަޕުގެ އެހެނިހެން ޓީމުތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ދަނޑިވަޅެއްގައި އޭނާ އެ ކުލަބުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ސަލީބާ އާސެނަލްއާ ގުޅުނު ނަމަވެސް، ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ޖާގަ ލިބުނީ މި ސީޒަނުގައެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަލީބާ ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތިން ޓީމަކަށް ކުޅެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް