ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:37
ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަވީރުގެ ތެރެއިން
ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަވީރުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް
"ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވީރެއް ބާއްވައިފި
 
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން ދައްކުވައިދޭ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް، ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ބާއްވާފައި

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާއި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން ދައްކުވައިދޭ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވާފައެވެ. އެކި އުމުރުފުރަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ކުރެހުންތަކަށް ވަނަ ހޮވައި އެފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށްޓަކައި ވަނީ ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުންތައް ދައްކާލުމަށް މައުރަޒެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

މިހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އާއިޝަތު ސާމިޔާ ވިދާޅުވީ، ސްކޫލްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 100އަށްވުރެ ގިނަ ކުރެހުމުން އެނގިގެންދިޔައީ އެ ދަރިވަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ އާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަމާއި ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމެވެ.

Advertisement

މި ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި، ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެއްޗާބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ކުދިންގެ އުމުރުފުރަޔާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެއްޗާބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަހަކީ ޖޫން މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަސް ކަމުން، ދުނިޔޭގައި އެކި ގައުމުތަކުގައި މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް