ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 08:05
ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލާފައި
ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލާފައި
އެމްއެންޑީއެފް
ދޯންޏެއްގައި ރޯވުން
ކުނި ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނުގައި ރޯވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
 
އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވަނީ ފަތިހު 04:48 ހާއިރު
 
މި ހާދިސާ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު 03:51 ހާއިރު

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ކުނި ބަރުކޮށްގެން ހުޅުމާލެ އަށް ވަންނަން އައި "ސީއެމްއެފް-2" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނުގެ ޑީސަލް ޓޭންކުގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު 03:51 ހާއިރު ކަމަށެވެ. ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު އެމްއެންޑީއެފް ހުޅުމާލެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން 03:55 ހާއިރު އެ ސަރަހައްދަށްގޮސް އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ދޯނީގައި ރޯވެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ހުޅަނގުން ބަނދަރަށް ވަންނަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އާންމުންގެ އެހީއާއެކު ދޯނި އެދިމާލު ބަނދަރަށް ގާތްކުރުމުން ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވަނީ ފަތިހު 04:48 ހާއިރުއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް