ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 04:42
އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް
އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް މިލަންދޫގައި ފަށައިފި
 
ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި، ކުށްމަދުކުރުމަށް ތަފާތު މެސެޖުތައް ހިމެނޭ ބިލްބޯޑު ހަރުކުރުމާއި ''ކޮމިއުނިޓީ ޑޭ'' ގެ ނަމުގައި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒުން ކުރިއަށްގެންދާ އަމާންވެށި ސިލްސިލާގެ 8 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ށ. މިލަންދޫގައި ފަށައިފިއެވެ.

ޖޫން 6 އިން 19 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި 16 އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޖޫން 7 ން ފެށިގެން މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ''ކުޅިވަރުން ފަހިކަން'' ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހޭންޑް ބޯލް ޓްރެއިނިންގ، ފުޓް ސެލް ޓްރެއިނިންގ، އަދި ކަސްތަރު ކްލާސްތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ރަށުގެ ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިގެން އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯރަމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މަސްރޭސް، އާއިލީ ދުވުން، އަރުތަ، ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު، ކުރިމަގު ކޭންޕު، މެޑިކަލް ކޭންޕު، އިސްރަށްވެހިންގެ ހަވީރު އަދި އާއިލީ ހަވީރެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Advertisement

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި، ކުށްމަދުކުރުމަށް ތަފާތު މެސެޖުތައް ހިމެނޭ ބިލްބޯޑު ހަރުކުރުމާއި ''ކޮމިއުނިޓީ ޑޭ'' ގެ ނަމުގައި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމައެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް މިފަހަރު މިލަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ''ފުރާވަރު ކޭންޕު'' ގެ 100 ވަނަ ކޭންޕު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތީއެވެ.

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒުން މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ފުލުހުންގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި، މިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ސްކޫލުގެ އިތުރުން ރަށުގެ ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ އެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް