ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 11:37
ޗައިނާ ޔުއާންގެ އަގު އިތުރަށް ދަށްވެދާނެ ކަމުގެ ވާހަތަކެއް
ޗައިނާ ޔުއާންގެ އަގު އިތުރަށް ދަށްވެދާނެ ކަމުގެ ވާހަތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ ޔުއާންގެ އަގު ދަށްވުން
ޗައިނާ ޔުއާންގެ އަގު އިތުރަށް ދަށްވެދާނެ ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް
 
ފައިސާއެއްގެ އަގު ދަށްވުމަކީ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދުގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅި، ކެޕިޓަލް ފްލޯއަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރި އަސަރު، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އިގުތިސާދުތަކަށް ވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ބަލިމަނޑުކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅި، އެންމެ ބޮޑު އެއް އިގުތިސާދަކީ ޗައިނާއެވެ. ޗައިނާއިން ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުއްޓު، މުޅި ގައުމު ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުވެފައި އޮތެވެ. ގައުމު އަލުން ހުޅުވާލައި، އިގުތިސާދު ހިނގަން ފެށިނަމަވެސް، ބަލިމަނޑަކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ދަތުރުގައި ކާމިޔާބީތައް ލިމެބުންދަނީ ވަރަށް މަޑު މަޑުންނެވެ.

މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިވަނީ ފާއިތުވި ހަ މަސް ދުވަހު ޗައިނާގެ ޔުއާންގެ އަގު ވެއްޓުނު ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޔުއާންގެ އަގު ވެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ. މިފާއިތުވި ހަމަސް ދުވަހަކީ އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު، ޗައިނާ ޔުއާންގެ އަގު އެންމެ ބޮޑަށް ދަށްވެގެން ދިޔަ ދުވަސްތަކެވެ.

އަގުމަތިވަމުންދާ އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު، ޔުއާންގެ އަގު ވަނީ ފަސް އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ޗައިނާގެ ޔުއާން އަކީ މިހާރު އޭޝިއާގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު، އެންމެ އަގުދަށް އެއް ފައިސާއެވެ.

Advertisement

ޗައިނާގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ލިބިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، މިހާރު އެކަމަށް ހުރި ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލިއްޖެ ކަމަށާއި ޔުއާންގެ އަގުވެސް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއްނެތި އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަށަށް ދާކަމަށް އިކޮނޮމިސްޓުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

ޗައިނާގެ ފައިސާގެ އަގު ދަށްވުމަކީ އެގައުމުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއްކަމަށްވެސް އިކޮނޮމިސްޓުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގެ މުއާމަލާތްތައް ވެސް ދަނީ މަދުވަމުންނެވެ. މިއާއެކު ޗައިނާގެ އެކްސްޕޯޓަށް އޮތް ޑިމާންޑްވެސް ވަނީ ވެއްޓެން ފަށައިފައެވެ.

ޔުއާންގެ އަގު ދަށްވުމަކީ ޑޮލަރު އެކްސްޗޭންޖު ކުރާއިރު އޭގެ ފައިދާ ޗައިނާގެ މުދާ ގަންނަ ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާއެއްގެ އަގު ދަށްވުމަކީ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދުގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅި، ކެޕިޓަލް ފްލޯއަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް