ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 13:31
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި
 
ޖަލްސާ ފެށުމާއި އެކު އިދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަޑު ގަދަކުރައްވާފައި
 
ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފަ
 
ދެން ބަންޑާރަނައިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އޮންނާނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވާ

ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާއި އެކު އިދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަޑު ގަދަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދެ ފަހަރެއްްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލިއެވެ. އަދި ބަންޑާރަ ނާއިބު ރިފްޢަތު އަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގައި ވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާތައް ނަންގަވައިގެން ތަކުރާރުކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅަށް ހުރަސް އަޅައި ފާޑު ކިޔާފައިވެއެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގައި މައްސަލަ ހުށަނޭޅި ގަޑިއެއްހާރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިރު މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ފަހު ޖަލްސާގައި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ އަޑުގަދަކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމް ގެއްލުވާލާފައެވެ. އެއާއެކު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން އިންނެވި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ދެން ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އޮންނާނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި