ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:16
ފޭދޫ ޖަގަހަ ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވަނީ
ފޭދޫ ޖަގަހަ ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވަނީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ޖަގަހަ
އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ޖަގަހަ ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
 
މިއީ އެމްޑީޕީގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ހޯދާފައިވާ ބިމެއްގައި ފޭދޫގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވިގެން ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ޤައުމީ ދިދައާއި އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ޖަގަހައިގައި ވަނީ ނަގާފައި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ޖަގަހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިިިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ވަނީ ރިބަން ކަނޑުއްވައި ދެއްވާ ޖަގަހައިގެ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖަގަހައިގައި ޖަހާފައިވާ ގައުމީ ދިދަ ރައީސް ނެންގެވި އިރު ޕާޓީގެ ދިދަ ނެންގެވީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދެވެ.

މި ހަފްލާގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލާއި އައްޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

ފޭދޫ ޖަގަހައާއި ގުޅިގެން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވީ، މިއީ އެމްޑީޕީގެ ހަޔާތުގައި އަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ނަމުގައި ބިމެއް ހޯދައި އެ ޕާޓީގެ އަމިއްލަ އިމާރާތެއްގައި ފޭދޫގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވިގެން ދިޔަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ފޭދޫ އަވަށުގެ ކައުންސިލް މެންބަރާއި އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫގެ އާންމު މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ޖަގަހައިގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ހޯލަކާއި ސްޓޯރ ރޫމެއްގެ އިތުރުން ޒުވާނުންނަށް ބޯޑް ގޭމްތައް ކުޅެވޭނެ ގޮތަށް އޯޕަން ހޯލެއް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް