ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 15:00
މާރާމާރީ ހިންގަން ބޭނުންކުރަން އުޅުނު ކަތިވަޅިއެއް
މާރާމާރީ ހިންގަން ބޭނުންކުރަން އުޅުނު ކަތިވަޅިއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު މައްސަލަ
ރޭ ހިންގަން އުޅުނު މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
 
މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމުން ފިލަން ދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ވަނީ ފިލާފައި
 
އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިންގަން އުޅުނު މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ.

ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 11:25 އެހާއިރު މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ ޑައިނަމޯ ކައިރީގައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ހައި ވިޒިބިލިޓީ ފުލުހުން ވަނީ މި މާރާމާރީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު އިތުރު މީހުން ފިލާފައިވާ ކަަމަށާއި، މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމުން ފިލަން ދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ފިލީ ސައިކަލު އެތަނަށް ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސައިކަލު ޓޯވ ކޮށްފައިވައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު މީހުން ދެނެގަތުމަށް ވެސް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތިން ކަތިވަޅިއެއް ފެނިފައިވާއިރު މަންޒަރުދުށް ބައެއް މީހުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެކަކު އަނެކެއްގެ ގައިގައި ކަތިވަޅިން ޖަހަން މަސައްކަތްކުރިކަމަށެވެ. އަދި ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފުލުހުން ޕެޕަރސްޕްރޭވެސް ޖެހިކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް