ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 14:55
ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބިދޭސީއަކު މަރުވުން
ތިނަދޫގެ ގެއެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
 
ސީންގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
 
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 48 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް

ގދ.ތިނަދޫގެ ގެއެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުލުހުން ބުނީ ތިނަދޫ ގެއެއްގައި 48 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮތް ކަމަށް މެންދުރު 1:30 އެހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފަ އެއްނުވެއެވެ.

ސީންގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް