ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:13
"އިންޑިޔާ އައުޓް" ބެނަރ ދަމާފައި
"އިންޑިޔާ އައުޓް" ބެނަރ ދަމާފައި
އަދަދު
އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި "އިންޑިޔާ އައުޓް" ބެނާ ދަމައިފި
 
ޒުވާނުންތަކެއް "އިންޑިޔާ އައުޓް' ބެނަރ ދަމާފައިވާއިރު ޒުވާނުން ލައިގެން ތިބި ހުދު ކުލައިގެ ޓީޝާޓްގައިވެސް ވަނީ "އިންޑިޔާ އައުޓް" ޖަހާފައި

ޗާގޮސް މައްސަލައިގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރިގޮތާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "ކަނޑުވިއްކުމާއި ދެކޮޅު" ޖަލްސާގައި ބަޔަކު "އިންޑިޔާ އައުޓް" ބެނާ ދަމައިފިއެވެ.

މި ޖަލްސާއަކީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އެމްއެންޕީ އާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފައްދާފައިވާ ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް ވެސް ބައިވެރިވި ޖަލްސާއެކެވެ.

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތަކީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އަދި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. މިހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް ނާޒިމް އާއި އެމްއެންޕީން ވާހަކަދައްކާފައިވާއިރު ރައީސް ނަޝީދަކީ އެންމެ ބޮޑަށް އެހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވާ އެއް ބޭފުޅާއެވެ.

Advertisement

މިބޭފުޅުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިޔަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި ޒުވާނުންތަކެއް "އިންޑިޔާ އައުޓް' ބެނަރ ދަމާފައިވާއިރު ޒުވާނުން ލައިގެން ތިބި ހުދު ކުލައިގެ ޓީޝާޓްގައިވެސް ވަނީ "އިންޑިޔާ އައުޓް" ޖަހާފައެވެ. މިކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ބަޔަކާ ގުޅިގެންކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކާފައިވަނީ ޗާގޮސް މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތާއި ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާގޮތަށް ޑރ މުއިއްޒު ފުރަތަމަވެސް ކުރައްވާނެ ދެ ކަމެއް
އަނެއްކާވެސް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކެއްކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް: ވިދާޅުވަނީ ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރަން ދެއްކޭނެ ގާނޫނީ ސަބަބުތައް އެބަހުރި ކަމަށް
ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ހައްޔަރުކުރާނެ މީހުންނާއި މަޖިލީހުން ޖާގަ ނުދީ ކަޓުވާލާނެ މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް ގެންގުޅޭ: އިލްހާމް
2018ގެ ޓޭޕް ރިވައިންޑް ކުރުމުން މާރީއްޗެއް ނޫން، ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިފައި އޮތީ ވަރަށް ހަޑި މާޒީއެއް: އިލްހާމް
މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން، ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ފެނުނު އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފަށައިފި: ސަމީރު
އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު، ނޮވެމްބަރ 17ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން: ރައީސް
ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގައި މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅަން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުން ބުނީ މެޑަމް ފާތުންއާ ބައްދަލުކުރަން: މައުރޫފް