ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 13:01
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ވާހިދު
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް ނިމުމާއެކު އޭލެވެލް ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން - ޕްރިންސިޕަލް ނާސިހާ
 
އައު އިމާރާތް ނިމުމާއެކު ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ

ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ 3 ބުރީގެ އިމާރާތް ނިމުމާއެކު އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާސިހާ އިދުރީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާސިހާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޖޫން 1ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެސްކޫލްގައި ބޭއްވި 2021-2022 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ނާސިހާ ވިދާޅުވީ އެ ސްކޫލުގެ އުންމީދުތައް ގުޅިފައިވާ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި އެ އިމާރާތް ނިމުމާއެކު އެ ސްކޫލުގައި އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަކީ ވަރަށް ބޮޑައްކުރާ އުންމީދެއްކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއިމާރާތް ނިމުމާއެކު މިހާރު ދެ ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދެމުން އަންނަ އެ ސްކޫލުގައި އެއް ދަންފަޅިޔަށް ކިޔަވާދޭން ފެށޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

Advertisement

2004 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލްއަކީވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސްކޫލެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 1000ށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ އުންމީދަކީ ވެސް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލްވެގެން ދިއުންކަމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ނާސިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީގައި އޭލެވެލް އަށް ކިޔަވައިދެނީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގައި އެކަންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް